Logo sklepu bałtyckiego Vape

Regulamin

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY GŁÓWNEJ VAPEBALTIC.COM

WARUNKI KORZYSTANIA Właścicielem strony internetowej www.vapebaltic.com jest SIA GRIMEX i do serwisu mają zastosowanie opisane poniżej warunki użytkowania (dalej – Warunki użytkowania). W przypadku użycia zaimków „my”, „nas”, „nasz” odnoszą się one do SIA GRIMEX (numer rejestracyjny 54103105541, siedziba – Mehanizacijas 4A, Limbazi, Łotwa (dalej SIA GRIMEX). Strona internetowa www.vapebaltic.com ( dalej – strona internetowa lub vapebaltic.com) oraz produkty oferowane do zakupu w serwisie (dalej – produkty) przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. GRIMEX SIA powierza dostarczanie zamówień firmie kurierskiej. zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez użytkownika adres.Przed przekazaniem zamówienia kupującemu, kupujący jest zobowiązany do okazania kurierowi dokumentu tożsamości.SIA GRIMEX zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostawy towaru do określonych obszarów geograficznych.
 1. Produkty vapebaltic.com sprzedawane na stronie internetowej, w tym systemy KIWI (urządzenie KIWI, urządzenie ładujące, kabel USB itp.) oraz produkty powiązane (dalej – produkty), mogą być kupowane wyłącznie przez użytkownika, który ukończył 18 lat. Zamawiając towar użytkownik musi upewnić się, że towar nie będzie używany przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. SIA GRIMEX zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktowej i wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.
W momencie rejestracji i korzystania ze strony vapebaltic.com każdy użytkownik musi potwierdzić, że ukończył 18 lat.
 1. Zamówienie
Przed złożeniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie akceptacji regulaminu. Po zamówieniu produktu przez użytkownika vapebaltic.com wysyła list elektroniczny z informacją o zamówieniu i potwierdzeniem otrzymania zamówienia od SIA GRIMEX. Przed złożeniem zamówienia użytkownik musi upewnić się, że zaktualizował swój adres. W przypadku naruszenia regulaminu SIA GRIMEX ma prawo przerwać realizację zamówienia i zabronić użytkownikowi korzystania z serwisu oraz zablokować jego konto bez jakichkolwiek ostrzeżeń.
 1. SIA GRIMEX dąży do zapewnienia optymalnej dostępności produktów oferowanych na stronie vapebaltic.com. W przypadku otrzymania zamówienia na produkt, który nie jest w sprzedaży lub w magazynie, użytkownik otrzyma wiadomość od SIA GRIMEX o opóźnionej realizacji zamówienia lub o anulowaniu zamówienia lub jego części. W przypadku opóźnienia użytkownik może anulować swoje zamówienie.
 1. Produkty sprzedawane na vapebaltic.com są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Odsprzedaż jakichkolwiek przedmiotów zakupionych na vapebaltic.com jest surowo zabroniona.
 1. Wszystkie ceny na vapebaltic.com podane są w euro, zawierają podatek VAT.
 1. Użytkownik może płacić zdalnie za pomocą usług bankowości elektronicznej (usługi takie można świadczyć przy pomocy pośrednika). Aby skorzystać z tej metody płatności, Użytkownik musi mieć podpisaną umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej z jednym z banków wymienionych w serwisie. Po wybraniu banku, z którego usług korzystasz, zostaniesz przekierowany na stronę banku lub pośrednika. Dokonując płatności za towar w ten sposób, Użytkownik dokonuje płatności w systemie bankowości elektronicznej zgodnie z opłacone zamówienie. Potwierdzając i płacąc za wybrane pozycje do realizacji zamówienia. Użytkownik przelewa pieniądze na konto pośrednika. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych podczas płatności z Użytkownikiem spoczywa na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się w systemie bankowości elektronicznej banku.
Jeśli zamówienie zostało opłacone, jeśli zamówienie zostanie anulowane, jeśli Produkt nie może zostać dostarczony lub Produkt zostanie zwrócony z jakiegokolwiek powodu, cena zamówienia lub zwracanego Produktu zostanie zwrócona na to samo konto, z którego dokonano płatności w ciągu 14 dni.
 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, SIA GRIMEX stosuje kodowanie SSL (Secure Socket Layer), a także inne certyfikowane technologie i systemy kodowania.
Dostarczanie towarów
 1. SIA GRIMEX zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw towarów do określonych obszarów geograficznych. Zgodnie z ogólną procedurą zamówienia dostarczane są na adres podany w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru, Użytkownik jest o tym informowany. W przypadku, gdy kurier nie jest w stanie dostarczyć i skomunikować się (telefonicznie, sms) z Użytkownikiem, przesyłka jest zwracana, a Użytkownik jest informowany o możliwości ponownego dostarczenia Towaru w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Użytkownik nie przyjmie przesyłki podczas drugiej dostawy, SIA GRIMEX lub firma kurierska uzna zamówienie za zakończone.
 1. Podczas dostawy, po przybyciu do Ciebie, kurier sprawdza dane osobowe odbiorcy zamówienia. Kurier nie dostarczy zamówienia w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 18 lat lub osoba, która dokonała zakupu i która otrzymała zakup nie pasuje. W takim przypadku zamówienie uważa się za anulowane (pieniądze są zwracane).
 1. W przypadku dostarczenia wadliwych produktów istnieje możliwość ich bezpłatnego zwrotu i wymiany na nowe. Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik decyduje się skorzystać z prawa do ochrony swoich praw przy zakupie produktu niskiej jakości. SIA GRIMEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym m.in. utratę dochodów, utratę danych, spowodowaną niewłaściwą lub opóźnioną dostawą, z powodu:
 • Zakłócenia Serwisu spowodowane czynnikami niezależnymi od SIA GRIMEX (np. wirusy, celowe działania osób trzecich lub Użytkowników, problemy związane z infrastrukturą informatyczną Użytkownika itp.);
 • błędny adres dostawy lub inne dane nieprawidłowo podane przez Użytkownika;
 • kradzież lub inne nielegalne działania osób trzecich;
 • okoliczności siły wyższej.
 1. Z chwilą dostarczenia Produktu do Użytkownika, SIA GRIMEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub nielegalne użycie Produktu. Użytkownik musi zapewnić, że Produkt nie będzie używany przez osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia.
Zwracanie towaru
 1. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej Towaru można go bezpłatnie zwrócić i wymienić na nowy, chyba że po zakupie produktu o nieodpowiedniej jakości Użytkownik wybierze inny przewidziany prawem środek zaradczy. W przypadku wymiany lub naprawy Produktu (lub jego części) warunki ustawowe i warunki gwarancji handlowej nie są liczone od początku, co oznacza, że ​​nowy (naprawiony) Produkt może podlegać ciągłemu okresowi gwarancji jakości (tj. który został ustanowiony dla oryginalnego Produktu). Produkt dostępny w ilościach ograniczonych może zostać wymieniony na Produkt zwykły.
 1. Użytkownik po zakupie dowolnego Produktu (odpowiedniej jakości) w Serwisie ma prawo zwrócić go nieużywany w ciągu 14 dni bez podania przyczyny zwrotu (okres 14 dni od daty dostarczenia Produktu Użytkownikowi). Po tym terminie Produkt nie podlega zwrotowi.
 1. Podczas zwrotu należy przedstawić sam Produkt (w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami), a także dokumenty zakupu (paragon lub faktura).
 1. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres info@vapebaltic.com lub telefoniczny +371 6111 2462.
ZMIANY W REGULAMINIE Możemy zmienić niniejsze Warunki (w tym wszelkie inne warunki i powiadomienia opublikowane w Witrynie) w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania. Powiadomimy Cię o zmianach, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz kupować Produktów i korzystać z usług vapebaltic.com.